Rechtsbijstand

Rechtsbijstandcomfort

Bij een schadegeval “in recht” zal uw aansprakelijkheidsverzekering niet opkomen voor uw rechten Bij betwisting moet u zelf opkomen voor vergoedingen waar je meent aanspraak op te maken. Uw extra tussenkomsten dient u dan te bekomen door middel van minnelijke schikking of indien dit niet lukt via een rechtszaak. Uw polis rechtsbijstand zal in eerste instantie die minnelijke schikking trachten te bereiken met de tegenpartij. Indien dat niet lukt, wordt gekeken naar de kans op slagen en de omvang van de schade om dan met kennis van zaken te beslissen om een zaak aanhangig te maken voor de rechtbank.

Twee zaken zijn hierbij belangrijk: afzonderlijke rechtsbijstand en maatwerk.

Afzonderlijke polis rechtsbijstand

Om onafhankelijk advies te krijgen van bij het begin van het conflict is het van het grootste belang om de rechtsbijstand niet te onderschrijven bij de maatschappij die ook uw auto, woning, gezin verzekert, maar afzonderlijk bij een gespecialiseerde verzekeraar.