medisch-comfort

Medisch comfort

Hospitalisatie

Het eerste waarmee u geconfronteerd wordt in geval van ziekte of ongeval, zijn medische kosten. In geval van ziekenhuisopname komt het RIZIV voor een deel tussen, maar het aandeel remgeld wordt als maar groter. Een degelijke hospitalisatie verzekering is onontbeerlijk om het gezinsbudget in evenwicht te houden.

U heeft een polis hospitalisatie via uw werkgever?

Wat na ontslag, pensionering, faillissement? De wetgever voorziet dat de betrokken maatschappij u een voorstel moet doen voor individuele voortzetting van de polis op uw eigen naam. Maar aan welke voorwaarden? Aan welke premies?

Daarom is het van zeer groot belang om een “wachtverzekering” te onderschrijven. Die geeft u later het recht om aan de leeftijd van aansluiting de polis verder te zetten op individuele basis. Dat zal zeer veel verschillen in premie. En bovendien kan u zich nu al verzekeren van een polis met degelijke waarborgen.

Tandzorgen

Tandzorgen en dan vooral orthodontische, parodontale behandelingen en prothetisch herstel (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, inlay, onlay, …) kunnen erg kostelijk zijn. In sommige gevallen is er zelfs geen tussenkomst van het RIZIV.

Zorgplan

Naast medische kosten in het hospitaal en daarbuiten, wordt u in sommige gevallen geconfronteerd met extra zorgen. De wetgever heeft daarvoor al een gedeeltelijke oplossing: wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan een beroep doen op die verzekering voor een tegemoetkoming in de niet-medische kosten. Die uitkering bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor zowel mantel- en thuiszorg als residentiële zorg. Maar volstaat dat wel?

Wie organiseert uw thuiszorg indien u getroffen wordt door een langdurige ziekte met behoefte aan hulp en zorg? En hoe zal u die thuiszorg betalen? En wat indien u op latere leeftijd wordt opgenomen in een rusthuis?

Zorgmanagement, zorg in natura, thuiszorg en residentiële zorg. Oplossingen op maat in aanvulling op de wettelijke zorgverzekering is mogelijk.