mobiliteit-comfort

Mobiliteitscomfort

Schade aan derden

De wagen neemt een nadrukkelijke plaats in het verkeer in. De wetgever vond het dan ook gepast om u te verplichten om uw burgerlijke aansprakelijkheid voertuig te verzekeren. Zo beschermt u niet alleen uw eigen vermogen in geval van ongeval in fout, maar ook de slachtoffers van het ongeval waarvoor u aansprakelijk bent, worden correct vergoed voor de geleden schade.

Schade aan uw voertuig

Uw auto neemt een belangrijke hap uit uw jaarlijks budget. Zeker de aankoop ervan. En die wilt u niet elk jaar opnieuw doen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw investering te beschermen.

U kan zich beschermen tegen de volgende risico’s:

  1. 1. Brand
  2. 2. Diefstal
  3. 3. Glasbraak
  4. 4. Aanrijding dieren
  5. 5. Natuurschade
  6. 6. Vandalisme
  7. 7. Eigen schade aan de wagen die u zelf veroorzaakt heeft.

Als de wagen nieuw is, neemt u de volledige omnium (van 1 tot 7). Naarmate hij ouder wordt kan u overschakelen naar een gedeeltelijke omnium (van 1 tot 5).

De juiste formule dienen we samen te bespreken. Want er zijn zeer veel mogelijkheden inzake de verzekerde waarde in geval van totaal verlies en de vrijstelling in geval van eigen schade.
Maatwerk dus! Net zoals uw auto.

Schade aan u zelf en uw passagiers

Uw passagiers zijn gelukkig verzekerd via de verplichte verzekering waarover we het hierboven al hadden. Zij hebben immers de hoedanigheid van zwakke weggebruiker.
Maar de bestuurder van de auto die een ongeval veroorzaakt, kan zelf zwaar gekwetst geraken. Vooral de impact van een aanrijding kan ernstig gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om de bestuurder goed te beschermen via de gepaste waarborgen.

Altijd mobiel blijven

En als die droomwagen dan toch plots stilvalt, niet wil starten of in een ongeval zwaar gehavend raakt, wilt u uiteraard mobiel blijven. De wagen dient te worden afgesleept naar de garage van uw keuze en u wenst gebruik te maken van een vervangwagen indien de eigen auto niet direct hersteld kan worden.
Afhankelijk van uw behoefte (alleen België, ook in het buitenland, e.d.) stellen wij u de gepaste oplossing voor. Maar altijd met als doel Uw Comfort.