behoeften-verlanges

Behoeften en verlangens

U loopt het risico dat u met heel uw vermogen instaat om een schade te vergoeden aan iemand buiten uw gezin en door u of uw gezinsleden veroorzaakt.

Uw vermogen

De wet voorziet dat u een schade die u aan iemand veroorzaakt ook moet vergoeden. Uw gans vermogen kan daar voor worden aangesproken. In geval u zo een ongeval onopzettelijk veroorzaakt, kan u overeenkomstig een aantal voorwaarden, een verzekering onderschrijven om die aansprakelijkheid te waarborgen. Op die manier zal uw vermogen beschermd zijn.

In sommige gevallen bent u zelfs wettelijk verplicht om een verzekering te onderschrijven tegen derden.

U loopt het risico dat de goederen waarvan u eigenaar bent volledig vernield of gedeeltelijk beschadigd worden.

Uw onroerende en roerende goederen

Uw woning, 2e verblijf, vakantiehuis. Uw voertuigen, moto’s, hobby gerief, kledij en persoonlijke spullen, de inboedel van uw privé woning en alle bijzondere voorwerpen waarvan u eigenaar bent. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bieden wij oplossingen om vergoed te worden in geval van beschadiging van deze goederen.

U loopt het risico dat uw gezinsinkomen wordt aangetast. De motor van uw huishouden, waarmee u uw goederen aankoopt en uw vermogen opbouwt, kan aangetast wordt ingevolge een ziekte, ongeval, pensionering of overlijden. Wat met al uw dromen, plannen en engagementen?

Uw inkomen

In het geval van overlijden valt een inkomen weg. Hoe gaat uw gezin daarmee om? Studerende kinderen? Grootse plannen en dromen? Planning is hier aangewezen.

Net zoals wanneer u op pensioen gaat. Uw eerste pensioentje zal aanzienlijk lager zijn dan uw laatste loon.

Voor al deze situaties zijn er oplossingen. Welk plan heeft u om uw koopkracht op peil te houden in geval van ziekte, ongeval, overlijden of pensionering?