Vermindering wettelijke wachttijd zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid
30/06/2019
Zelfstandigen die ziek worden, hebben momenteel recht op een vergoeding vanaf de vijftiende dag arbeidsongeschiktheid. Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe maatregel in werking die de wettelijke wachttijd voor arbeidsongeschikte zelfstandigen vermindert.

Die wettelijke wachttijd, wat is dat?

Zelfstandigen hebben recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering als ze door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken.

Tot eind 2017 kon een zieke zelfstandige pas na een maand arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een vergoeding, en dat vanaf de tweede maand ziekte.

Op 1 januari 2018 werd die wettelijke wachttijd gehalveerd. Vanaf dan moest er maar twee weken worden gewacht.

Nog kortere wettelijke wachttijd vanaf 1 juli 2019

Op 24 juni 2019 werd de wet die de wettelijke wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid inkort tot zeven dagen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. In de praktijk betekent dit dat een arbeidsongeschikte zelfstandige recht heeft op een vergoeding vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid op voorwaarde dat deze meer dan acht dagen duurt.

Als zijn arbeidsongeschiktheid minder dan acht dagen duurt, dan verandert er niets ten opzichte van het huidig systeem en ontvangt de zelfstandige geen vergoedingen.

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli.

Wat verandert er aan onze verzekeringsproducten voor arbeidsongeschiktheid?

Deze nieuwe wet heeft geen gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via ons onderschreven. Zelfstandigen kunnen nog steeds kiezen uit verschillende eigenrisicotermijnen en de waarborgen die het beste aan hun behoeften beantwoorden.

 

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nuttige tips & tricks om uw welvaart en comfort te optimaliseren en te garanderen.

Contact

Bank
Oudstrijderslaan 12
3940 Hechtel-Eksel

Verzekeringen
Hasseltsebaan 33
3940 Hechtel-Eksel

+32 (0) 11 73 47 09
info@zakenkantoorvangenechten.be

Share This

FISCAALVRIENDELIJK JOUW PENSIOEN OPBOUWEN? ZO DOE JE DAT!