ONDERNEMERS

Jouw risico’s als ondernemer beperken

Da’s groeien zonder zorgen

Loontrekkenden worden verzekerd via hun werkgever, maar als zelfstandige moet je daar zelf voor zorgen. Samen stellen we een plan op om jou te verzekeren van voldoende pensioen, van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en van bescherming bij de uitvoering van je job. Als actieve onderneming kan je tevens te maken krijgen met gebeurtenissen die de resultaten of zelfs het verdere bestaan van de onderneming kunnen schaden. Samen gaan we na hoe we ook jouw onderneming zo efficiënt mogelijk kunnen beschermen tegen onvoorziene tegenslagen zoals bijvoorbeeld ziekte, brand en arbeidsongevallen. Zo kan jij je volledig focussen op de groei van je bedrijf.

Jouw activiteit

Jouw zelfstandige activiteit brengt risico’s met zich mee. Als jij of een van je medewerkers schade veroorzaakt aan anderen zijn de financiële gevolgen ongekend. Jouw activiteiten vragen een oplossing op maat, of je nu een vrij beroep uitoefent, een stiel in de bouwsector ontplooit of een detailhandel uitbaat. Dat geldt ook als jij of je werknemers in het drukke verkeer zitten. Ook als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap ben je mogelijk aansprakelijk voor fouten in het deugdelijk en goed bestuur van de onderneming. Zakenkantoor Vangenechten luistert, analyseert en adviseert.

Jouw goederen

Je bedrijfsgebouwen, materiaal, machines, grondstoffen, afgewerkte producten, elektronica materieel, bedrijfswagens, lichte vrachtwagens, werfmachines … Dit alles vergt grote investeringen die je wenst te beschermen. Ook de goederen die onderweg zijn kan je best degelijk beschermen. In het geval dat er zich een ramp voltrekt, bijvoorbeeld een zware brand aan jouw bedrijfspand, kan dat ernstige gevolgen hebben. Het bedrijfsresultaat wordt bedreigd en de vaste kosten lopen door. Samen wikken en wegen we de risico’s en bieden we jou de gevraagde oplossingen aan om de continuïteit van jouw activiteit te beschermen. 

Jouw mensen

In jouw zaak zijn de medewerkers het meest waardevol actief. De wet verplicht jou hen te verzekeren voor arbeidsongevallen. Maar je wenst hen meer te bieden omdat je jouw medewerkers erg waardeert en aan jouw bedrijf wilt binden. Je stelt hun verloningspakket samen met een aantal interessante voordelen: een hospitalisatie verzekering, tandzorgen, een groepsverzekering met extra legaal pensioen opbouw. Wij bieden een oplossing binnen jouw loonbudget.

Jij als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer dien je in eerste instantie te zorgen voor een degelijk aanvullend pensioen. Daarnaast is het belangrijk jezelf te beschermen als je door ziekte of ongeval niet kan werken; een degelijk gewaarborgd inkomen voor jezelf zodat jij en je gezin geen financiële problemen krijgen bij een arbeidsongeschiktheid. Ook als je zou overlijden heeft dat ernstige gevolgen voor je gezinAls sleutelfiguur in je bedrijf kan het ook zijn dat de financiële gezondheid van jouw vennootschap in de problemen komt van zodra je langere tijd of helemaal niet meer kan werken. Voor beide problemen stellen we na analyse en eventueel in samenspraak met jouw boekhouder een gepaste en sluitende oplossing voor.

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nuttige tips & tricks om uw welvaart en comfort te optimaliseren en te garanderen.

Contact

Bank
Oudstrijderslaan 12
3940 Hechtel-Eksel

Verzekeringen
Hasseltsebaan 33
3940 Hechtel-Eksel

+32 (0) 11 73 47 09
info@zakenkantoorvangenechten.be

FISCAALVRIENDELIJK JOUW PENSIOEN OPBOUWEN? ZO DOE JE DAT!